Tere Peer is de praktijk voor kinder- en jeugdtherapie en opvoedingsondersteuning van
Anne-Marie Lammerée in Bunschoten-Spakenburg.

Kinderen en jongeren moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen, te kunnen leren, zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen genieten. Deze dingen moeten vooral een plezierige bezigheid zijn die aansluit bij de unieke leerbehoefte van het kind of de jongere. Daardoor wordt er bij ouders en/of opvoeders een flink appèl gedaan op hun creativiteit en hun flexibiliteit. Dat is mijn visie.

Vanuit die visie wil ik kinderen of jongeren met wie het
even wat minder goed gaat graag de helpende hand
bieden.

Behalve dat kinderen extra aandacht behoeven kunnen
ouders ook twijfelen of ze het goed doen. Dan is het
prettig als ze contact kunnen hebben met een profes-
sional. Ook daarvoor ben ik beschikbaar.

Ik vind het belangrijk dat kinderen en ouders met hun
vraag geholpen worden en dat de toegang tot
Tere Peer laagdrempelig is.