Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Iedereen, ook kinderen en jongeren hebben wel eens een periode dat het niet zo lekker gaat. Dat is niets bijzonders. Na verloop van tijd kom je daar dan overheen.

Er zijn echter ook situaties waarin je als kind speciale aandacht behoeft vanwege sociale of emotionele problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

In dat soort situaties kan Tere Peer hulp bieden.

Tere peer biedt hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
· concentratieproblemen, faalangst, pesten;
· ontwikkelingsstoornissen als ADHD, PDD NOS;
· sociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld hoog begaafdheid;
· weinig of geen zelfvertrouwen;
· gevolgen van een traumatische gebeurtenis
(zoals overlijden of een ongeluk);
· slecht slapen of slapen met angstdromen;
· geen vrienden of vriendinnen kunnen maken;