Tere Peer werkt met integratieve kinder- en jeugdtherapie. Dit is een vorm van hulpverlening waarbij speciale begeleiding wordt geboden aan kinderen en jongeren met sociale-, emotionele- of gedragsproblemen.

Ook hun ouders worden daarbij begeleid.

Het kind of de jongere staat centraal op een manier die is aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind of de jongere.

Voorbeelden van hulpverleningsvormen zijn:
· ontspanningsoefeningen;
· verhalen op maat;
· tekenen
· rollenspelen;
· werken aan de gedachten en de gevoelens van het
kind of de jongere die zorgen voor bepaald gedrag;
· gesprekken met het kind of de jongere