Als eerste vindt altijd een intakegesprek plaats waarin kennis gemaakt wordt met het kind, de jongere en/of de ouders.

Tijdens de intake wordt de reden van de aanmelding besproken. In een gesprek van ongeveer een uur gaan we dieper op deze reden in en bespreken we alle informatie die mogelijk een rol kan spelen bij het probleem.

Bij kinderen volgt na enkele sessies een vervolggesprek met de ouders.
Daarin komt over het algemeen ook aan de orde welke
rol de ouders kunnen hebben bij het oplossen van het
probleem.

De daarop volgende sessies vormen de onderzoeksfase.
Daarin leg ik contact met het kind of de jongere en krijg
ik inzicht in de klachten, het denken, het voelen en het
doen van het kind.

In een paar sessies waarin ik met het kind of de jongere
praat en speel probeer ik de oorzaak van het probleem-
gedrag te achterhalen.