Als ouders ben je verantwoordelijk voor je kinderen en wil je het beste voor hen. Je zet je daarvoor in en je doet wat binnen je vermogen ligt. 

Vaak weet je bijna als vanzelfsprekend wat je moet doen. En als je het even niet meer weet zijn er vaak mensen in je omgeving die je kunnen helpen.

Maar er zijn ook situaties waarin je begint te twijfelen. Of dat je kind gedrag vertoont waar je moeilijk mee om kunt gaan. Dan kan het prettig zijn als je advies krijgt of kunt overleggen met een deskundige.

Tere Peer biedt in dat soort situaties één of meerdere
oudergesprekken aan. In een aantal gesprekken wordt
de problematiek van het kind besproken.

Aan de hand van voorbeelden wordt gekeken wat je als
ouder kunt doen en of er alternatieve manieren zijn om
met het kind om te gaan.